Υπουργείο Εσωτερικών 1998 – Ηλεκτρονική Υπογραφή

Η Ηλεκτρονική υπογραφή καθιερώθηκε με τον Νομο 2672 / 98 αρθρο 14.

Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που νομοθέτησαν την ηλεκτρονική Υπογραφή, η εφαρμογή όμως του νόμου γίνεται με απελπιστικά αργούς ρυθμούς.

Νόμος 2672 / 98 για την ηλεκτρονική. Υπογραφή.

Υπουργείο Εσωτερικών 1998 – Ηλεκτρονική Υπογραφή