Παρουσίαση Ανασυγκρότησης της Καλαμάτας από τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου (18/9/1986)
Παρουσίαση Ανασυγκρότησης της Καλαμάτας από τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου (18/9/1986)

Παρουσίαση Ανασυγκρότησης της Καλαμάτας από τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου (18/9/1986)