Αμέσως μετά την εκλογή του Κ.Σημίτη ως Πρωθυπουργού από την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ (18/1/1996)
Αμέσως μετά την εκλογή του Κ.Σημίτη ως Προέδρου από την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ (18/1/1996)

Αμέσως μετά την εκλογή του Κ.Σημίτη ως Πρωθυπουργού από την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ (18/1/1996)