“Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80” – Καλαμάτα

“Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80” – Καλαμάτα

Ως σύμβολο αλλαγών στην αποκέντρωση με αποκορύφωμα τη διαχείριση του μεγάλου σεισμού τον Σεπτέμβρη του 1986 Από την εγκυκλοπαίδεια “Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80” Η δεκαετία του 80 μεταξύ των άλλων πολιτικών – πολιτιστικών και κοινωνικών αλλαγών προσδιορίζεται και