Η τελευταία μου ομιλία στη βουλή

Η τελευταία μου ομιλία στη βουλή

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άλλες

Βουλή 1990-2007: Η πρώτη και η τελευταία ομιλία του Σταύρου Μπένου

Βουλή 1990-2007: Η πρώτη και η τελευταία ομιλία του Σταύρου Μπένου

Η πρώτη μου ομιλία στη βουλήΟλομέλεια της βουλής, Συνεδρίαση ΛΖ’ – 27 Ιουνίου 1990 Η τελευταία μου ομιλία στη βουλήΟλομέλεια της Βουλής, 31/5/2007 Η τελευταία μου ομιλία στη βουλήΜόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης νόμου

Καλαμάτα ՚89 – H ανασυγκρότηση της πόλης μετά τους σεισμούς

Καλαμάτα ՚89 – H ανασυγκρότηση της πόλης μετά τους σεισμούς

Πριν 4 χρόνια – το 1985 – πήραμε πάλι μέρος στην έκθεση αυτή (INFACOMA 89). Τότε προσπαθήσαμε να δείξουμε πόσο στενά συνδέονται τα δομικά υλικά, οι κατασκευές και ο εξοπλισμός (που είναι το θεματικό αντικείμενο της έκθεσης αυτής) με την προσπάθεια σωστού σχεδιασμού – προγραμματισμού και αποκέντρωσης από έναν τυπικό επαρχιακό Δήμο της χώρας μας, όπως ο Δήμος Καλαμάτας. Λες και η προσπάθεια αυτή τότε, ήταν «προφητική»…

Καλαμάτα ’85

Καλαμάτα ’85

Η Έκδοση που παρουσιάστηκε στη 2η Διεθνή Έκθεση Δομικών Υλικών – Κατασκευών – Μηχανημάτων Και Εξοπλισμού24-31 Mαρτίου 1985 Μπορείτε να δείτε τη έκδοση, ΕΔΩ. 2Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ24 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 Θεσσαλονίκη