Η Καλαμάτα το 1978.Το πρώτο εκλογικό πρόγραμμα του συνδυασμού “Η ΑΛΛΑΓΗ”

Καλαμάτα ’78 – Το πρώτο εκλογικό πρόγραμμα του συνδιασμού “Η ΑΛΛΑΓΗ”

Συνδυασμός “Η ΑΛΛΑΓΗ” – Τα προβλήματα της καλαμάτας και οι λύσεις που προτείνουμε

Η Καλαμάτα το 1978.Το πρώτο εκλογικό πρόγραμμα του συνδυασμού “Η ΑΛΛΑΓΗ”