Μάρτιος 2007 – Οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το κράτος

Η πολιτική μου κατάθεση με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Προγράμματος του ΠΑ.Σ.Ο.Κ. για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης της χώρας
Προγραμματικό πλαίσιο ΠΑΣΟΚ, Μάρτιος 2007

Το όραμά μας είναι το τρίπτυχο: προσβασιμότητα – ποιότητα – καθολικότητα στις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος στους πολίτες του.

Με απλά λόγια θέλουμε οι πολίτες της χώρας μας, όπου κι αν βρίσκονται (γεωγραφικά), ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία τους να έχουν την ίδια πρόσβαση στις υπηρεσίες του κράτους (προσβασιμότητα), να απολαμβάνουν το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών (ποιότητα) και αυτές οι υπηρεσίες να βρίσκονται παντού (καθολικότητα).

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, που προωθεί τη Δημοκρατία της Καθημερινότητας

Μάρτιος 2007 – Οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το κράτος