«Περιβάλλον: ο παρίας της δημόσιας ζωής»

Το υπέροχο «περιβάλλον» της πατρίδας μας, ενώ θα έπρεπε να είναι ένα από τα μεγάλα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, είναι ο παρίας της δημόσιας ζωής.  Η συμπεριφορά μας απέναντι στο φυσικό περιβάλλον είναι βάναυση και στο δομημένο ανεύθυνη και πελατειακή. Μια

Περιβάλλον: Ο παρίας της δημόσιας ζωής

Ελευθεροτυπία Πέμπτη 20 Ιουλίου 2006Το δημοσίευμα του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ* Το υπέροχο «περιβάλλον» της πατρίδας μας, ενώ θα έπρεπε να είναι ένα από τα μεγάλα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, είναι ο παρίας της δημόσιας ζωής. Η συμπεριφορά μας απέναντι στο φυσικό περιβάλλον είναι βάναυση