Το κίνημα των πέντε δημάρχων μπορεί να γίνει το όχημα για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας

19 Φεβρουαρίου 2014


Η ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου από το 15:55 και η συνέχεια στο επόμενο βίντεο.

Το κίνημα των πέντε δημάρχων μπορεί να γίνει το όχημα για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας