Ομιλία κ. Σταύρου Μπένου (12/05/2004) στη Βουλή των Ελλήνων

Συνεδριάσεις της ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων

Νομοθετική εργασία. Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.”.Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρακτικό της Βουλής, ΕΔΩ.

Ομιλία κ. Σταύρου Μπένου (12/05/2004) στη Βουλή των Ελλήνων