ΠΑΣΟΚ – μετάβαση σε ένα κόμμα νέου τύπου ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Κράτος και το Κόμμα είναι δύο σπουδαίοι θεσμοί της Δημοκρατίας που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Μοιράζονται επιτυχίες και αποτυχίες, προόδους και οπισθοδρομήσεις. Στη σημερινή ιστορική και πολιτική συγκυρία, έχει μειωθεί αισθητά το οραματικό τους στοιχείο και εξασθενεί σταδιακά η νομιμοποίησή τους απέναντι στο μοναδικό υποκείμενο της ύπαρξής τους, τους πολίτες. Για να προχωρήσουμε με τόλμη και σιγουριά στο κόμμα της νέας εποχής πρέπει να διαμορφώσουμε και να προετοιμάσουμε με τις προτάσεις μας το κράτος της νέας εποχής. Ένα κράτος απλό, λειτουργικό, αποτελεσματικό, ελκυστικό και φιλικό στους πολίτες. Είμαστε η παράταξη των μεγάλων μεταρρυθμίσεων του κράτους (Καποδίστριας, Περιφέρειες, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΑΣΕΠ, ΚΕΠ, κ.λ.π). Παρόλα αυτά είμαστε πολύ πίσω από τις απαιτήσεις της εποχής μας.

Παρ΄ ότι δεν είμαστε κυβέρνηση πρέπει να τολμήσουμε παραλλήλως με τη σπουδαία ευκαιρία που μας προσφέρει ο προσυνεδριακός διάλογος να διατυπώσουμε με απλότητα και σαφήνεια την πρότασή μας για ένα σύγχρονο κράτος.Ένα κράτος στις απαιτήσεις της νέας εποχήςΈνα κράτος που αφήνει πίσω του τον υπερσυγκεντρωτικό του χαρακτήρα και σβήνει κάθε διαχωριστική γραμμή στις σχέσεις του με τους πολίτες επιγραμματικά πρέπει να έχει την παρακάτω δομή:

· Λίγα Υπουργεία (10-12), τα οποία θα έχουν αυστηρά επιτελικό ρόλο χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες και θα παράγουν και θα προωθούν τις Δημόσιες πολιτικές της χώρας.

· Λιγότερες Περιφέρειες (8-10), μικρές τοπικές κυβερνήσεις, με αιρετό περιφερειακό συμβούλιο και αιρετό Περιφερειάρχη που θα εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία και με κύρια αποστολή την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

· Ο θεσμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πρέπει να καταργηθεί. Αν δεν καταργηθεί πολιτικά είναι βέβαιο ότι θα αυτοκαταργηθεί θεσμικά και αυτό γιατί ο ρόλος της Ν.Α. συνεχώς υποκαθίσταται από τους Δήμους στο σκέλος που αφορά την τοπική ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και από τις Περιφέρειες στο επίπεδο του σχεδιασμού και της υλοποίησης της ανάπτυξης.

· Σημαντικά λιγότερους Δήμους (300-400), μέσα από ένα νέο κύμα συγχωνεύσεων, βιώσιμους οικονομικά-διοικητικά-αναπτυξιακά. Δήμους πρωταγωνιστές της τοπικής ανάπτυξης, που ταυτόχρονα θα προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών κι άλλων υπηρεσιών. Επίσης, στους Δήμους, η λειτουργία των Κ.Ε.Π. θα συνδράμει στην ουσιαστική εξυπηρέτηση των πολιτών και στη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας. Τα Κ.Ε.Π. ως υποκαταστήματα του Κράτους, αποτελούν εθνικό δίκτυο παροχής των διοικητικών προϊόντων του, και προωθούν με την καινοτόμο ηλεκτρονική λειτουργία τους τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ.

Ένα Κόμμα στις απαιτήσεις της νέας εποχής

Σε αρμονία με τη βασική ιδέα για το ¨Νέο Κράτος¨, μπορούμε να οικοδομήσουμε το ¨Νέο Κόμμα¨, λαμβάνοντας όμως υπόψη μας ότι οι αλλαγές στο Κόμμα δεν έχουν καμία σχέση με τις απλές «τροποποιήσεις καταστατικού» των προηγουμένων Συνεδρίων.

Σήμερα, η δυναμική των αλλαγών οφείλει να μας παραπέμπει ευθέως στο 1974 με έντονα τα χαρακτηριστικά και το «κραυγαλέο» αίτημα της αναγέννησης, της αυτοοργάνωσης, της συμμετοχής και της ανοικτής δημοκρατικής λειτουργίας.

Είναι απολύτως προφανές ότι ένα σύγχρονο μαζικό Κόμμα με την ιστορία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που φιλοδοξεί να ξαναγεννηθεί και να «ανοιχτεί» δυναμικά στους πολίτες ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΠΟΝΔΥΛΟ.

Ποιος και πώς θα υποδεχθεί το άρωμα και την ενέργεια της Κοινωνίας των Πολιτών;

Ποιος και πώς θα υποδέχεται προτάσεις, θα κάνει επεξεργασίες και θα μεταβάλλεται συνεχώς σε επίκεντρο παραγωγής πολιτικής;

Μόνο ένα Κόμμα:

1. Με απλή και σταθερή δομή

2. Με υψηλό βαθμό νομιμοποίησης όλων των οργάνων του (άμεση εκλογή από μέλη και φίλους).

Συμπερασματικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. της νέας εποχής πρέπει να έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά και την ακόλουθη δομή.

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Απλή και σταθερή δομή σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

· Υψηλός βαθμός νομιμοποίησης όλων των οργάνων του. Ισχυρός Πρόεδρος, ισχυρά ενδιάμεσα όργανα, ισχυρός πολίτης πρέπει να είναι το μήνυμά μας. Ο βαθμός νομιμοποίησης του Προέδρου είναι ο υψηλότερος (εκλογή από όλα τα μέλη και τους φίλους της χώρας), ενώ η νομιμοποίηση όλων των άλλων οργάνων γίνεται από τα υποσύνολα που εκπροσωπούν (π.χ. η περιφερειακή οργάνωση κι ο Γραμματέας της εκλέγονται από το σύνολο των μελών και φίλων της περιφέρειας).

· Ηλεκτρονική οργάνωση του Κόμματος κατά το πρότυπο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (π.χ. Κ.Ε.Π.).

· Ελκυστικά γραφεία ανοικτά ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ για όλους τους πολίτες, γραφεία υψηλής και ενιαίας αισθητικής και εργονομίας.

Ο Πρόεδρος και τα κεντρικά του όργανα να είναι ο «συλλογικός διανοούμενος» της παράταξης.

Τα περιφερειακά του όργανα να δίνουν τον τόνο της περιφερειακής του οργάνωσης και ανάπτυξης και να σφυρηλατούν την περιφερειακή συνείδηση της χώρας. Οι τοπικές του οργανώσεις να ζουν και να αναπνέουν μέσα στον παλμό των τοπικών κοινωνιών. Βασική μας επιδίωξη είναι να αλλάξουμε νοοτροπίες και συμπεριφορές στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος της χώρας διατηρώντας την ιστορία και τις παραδόσεις της μεγάλης μας παράταξης.

Β. ΔΟΜΗ

1. Σε τοπικό επίπεδο: η οργάνωση βάσης

2. Σε περιφερειακό επίπεδο: η περιφερειακή οργάνωση και το περιφερειακό συμβούλιο

3. Σε εθνικό επίπεδο: το Συνέδριο, το Εθνικό Συμβούλιο, το Πολιτικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος με δύο Αντιπροέδρους που ορίζει ο ίδιος από το Πολιτικό Συμβούλιο.

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ


Οι αλλαγές στο Κράτος και το ΠΑ.ΣΟ.Κ σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται