Μια ιστορική ματιά στην Καλαμάτα από δύο νέες αρχιτεκτόνισσες. Η υποδειγματική παρουσίαση των Τερέζα Κόκκαλη και Βασιλικής Κοντοπούλου στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής τους εργασίας

3 Ιουλίου 2013,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός είναι το μέσο άσκησης πολεοδομικής πολιτικής. Αποτελεί βασικό εργαλείο ρύθμισης του αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου σε επίπεδο οικισμού, πόλης ή πολεοδομικού συγκροτήματος.

Στην Καλαμάτα μια πόλη της νότιας Ελλάδας που για την τοποθεσία που είναι χτισμένη κάνει αναφορές και ο Όμηρος, έχουμε μια χαρακτηριστική ελληνική πολεοδομική ιστορία έως το 1980. Από το 1978-80 η νέα δημοτική αρχή κάνει προσπάθειες να ρυθμίσει την ανάπτυξη της πόλης αναθέτοντας τη σύνταξη σύγχρονης πολεοδομικής μελέτης. Κατά την πορεία της σύνταξης της μελέτης ψηφίστηκε ο Ν.1337/83 που έθεσε νέα δεδομένα στην Ελλάδα για το σχεδιασμό των πόλεων.

Η Καλαμάτα είχε την τύχη να αποκτήσει Γ.Π.Σ. με το νέο νόμο από μια ομάδα αρχιτεκτόνων-πολεοδόμων μελετητών, που δούλεψε με μεράκι. Το αποτέλεσμα δοκιμάστηκε όχι μόνο στην απλή πολεοδομική-οικοδομική πράξη της πόλης, αλλά και στις αντίξοες στιγμές που επιφυλάσσει μια φυσική καταστροφή, όπως είναι ο σεισμός.

Αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής του πολεοδομικού σχεδιασμού στην περίπτωση της Καλαμάτας, που λειτούργησε αποτελεσματικά για την πόλη και τους κατοίκους της, ώστε μετά από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου 1986, η Καλαμάτα να αναγεννηθεί μέσα από τα ερείπιά της.

Η εργασία διαρθρώνεται σε κεφάλαια αναφορικά με την θεσμοθετημένη πολεοδομική εξέλιξη της πόλης σε σχέση με την ιστορία της και την αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων σχεδίων.

Spkmm · Μια ιστορική ματιά στην Καλαμάτα

Μια ιστορική ματιά στην Καλαμάτα από δύο νέες αρχιτεκτόνισσες. Η υποδειγματική παρουσίαση των Τερέζα Κόκκαλη και Βασιλικής Κοντοπούλου στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής τους εργασίας