Έρευνα ΣΕΒ: Οι 7 στις 10 επιχειρήσεις θα διατηρήσουν το προσωπικό τους

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Το 60 % των επιχειρήσεωνθεωρεί πιο σοβαρές τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού από εκείνες της περιόδου της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, σχεδόν μία στις δύο (45,7%) των επιχειρήσεων προσδοκά πως οι επιπτώσεις θα έχουν σχετικά σύντομη διάρκεια (ως το τέλος του 2021).

Αυτά προκύπτουν από την (τέταρτη κατά σειρά) έρευνα της MRB για τον ΣΕΒ «Σφυγμός του Επιχειρείν» 2020. Στα βασικά συμπεράσματα περιλαμβάνονται ακόμη τα εξής:

  • Η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων (70%) δηλώνει ότι θα διατηρήσει σταθερό το προσωπικό της, με λιγότερο από το 10% να δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε μείωση.
  • Η ψηφιοποίηση του κράτους αποτελεί μια ιστορία επιτυχίας των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων κατά το τελευταίο έτος. Οι δημόσιες υπηρεσίες με ψηφιακή ταυτότητα (ΚΕΠ, ψηφιακή πύλη gov.gr και businessportal.gr) έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν και το 2020 τα ΚΕΠ, παρά την υποχώρηση στο βαθμό ικανοποίησης κατά 15 π.μ. περίπου σε σχέση με το 2019(μία πιθανή εξήγηση είναι η «υποκατάσταση» αρκετών υπηρεσιών του από τη νέα ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης (gov.gr), ενώ και οι δυσκολίες της δια ζώσης εξυπηρέτησης λόγω των συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού ενδέχεται να έχουν παίξει ρόλο). Ακολουθούν στη δεύτερη θέση η ψηφιακή πύλη gov.gr με το 48,3% των επιχειρήσεων να είναι ικανοποιημένο μόλις στο πρώτο έτος λειτουργίας και στην τρίτη θέση το businessportal.gr, το πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ, με ποσοστό 46,7%.
  • Αντίθετα, παραμένει η δυσαρέσκεια για τη λειτουργία κρίσιμων φορέων, όπως τα Δικαστήρια και τα Υπουργεία. Η απονομή δικαιοσύνης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για το 36,2% των επιχειρήσεων.
  • Το 2020 καταγράφεται μεγάλη αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που εκτιμά ότι η έλλειψη κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού προκαλεί πολύ μεγάλη δυσκολία (από 21% σε 38,3%).
  • Η υψηλή φορολογία αποτελεί διαχρονικά το μεγαλύτερο εμπόδιο. Παρά τη συνεχή βελτίωση, 7 στις 10 επιχειρήσεις το 2020 θεωρούν ότι προκαλεί πολύ μεγάλη δυσκολία στο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται.
  • Η διαφθορά και το έλλειμμα διαφάνειας, παρά τη μικρή βελτίωση το 2020 κατά 5 π.μ., εξακολουθεί να αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο εμπόδιο στο ευρύτερο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας, πλήττοντας περισσότερο τις Μικρές επιχειρήσεις.
  • Μειώνεται η επίδραση των δυσκολιών από τη μακροοικονομική κατάσταση της χώρας σε 30,2% (από 40% περίπου), παρά τις πιέσεις στην οικονομία λόγω της πανδημίας.
  • Η πολιτική αβεβαιότητα δεν λογίζεται πλέον ως σημαντικό εμπόδιο καθώς έχει υποχωρήσει στο 14,3% (από 65,7% το 2017).

Οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι προτεραιότητες της κυβέρνησης προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία από την κρίση της πανδημίας πρέπει να αποτελέσουν η εξασφάλιση της ρευστότητας σε ανταγωνιστικούς όρους (44,9%), καθώς και η διασφάλιση με κάθε μέσο της βιωσιμότητας εκείνων των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας (36,1%). Επισημαίνεται ιδίως ότι η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και των λοιπών έκτακτων ευρωπαϊκών πόρων από τους οποίους θα διοχετευθούν, υπό αυστηρούς και χρονικά πιεσμένους όρους, 32 δισ. ευρώ περίπου στην ελληνική οικονομία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία χρηματοδότησης που δεν πρέπει να χαθεί.

Έρευνα ΣΕΒ: Οι 7 στις 10 επιχειρήσεις θα διατηρήσουν το προσωπικό τους