Υπουργείο Αιγαίου 1999-2000 – Νησιωτικότητα. Πρόταση για μια διαφοροποιημένη πολιτική για τα νησιά & Πρόγραμμα ΑΣΤΕΡΙΑΣ

Πρόγραμμα “ΑΣΤΕΡΙΑΣ“, η πρώτη εφαρμογή της Νησιωτικότητας και προάγγελος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Υπουργείο Αιγαίου 1999-2000 – Νησιωτικότητα. Πρόταση για μια διαφοροποιημένη πολιτική για τα νησιά & Πρόγραμμα ΑΣΤΕΡΙΑΣ