Τα ΚΕΠ κρατούν ψηλά τη σημαία της εξυπηρέτησης: Υψηλή εμπιστοσύνη των Ελλήνων σύμφωνα με έρευνα της διαΝΕΟσις

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) παραμένει σταθερά υψηλή. Τα ΚΕΠ διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εξυπηρέτηση των πολιτών, παρέχοντας αποτελεσματικές και άμεσες υπηρεσίες. Με την άρτια οργάνωσή τους και την αφοσίωση των υπαλλήλων τους, καταφέρνουν να διατηρούν την αξιοπιστία τους και να ενισχύουν τη σχέση πολίτη-κράτους, κρατώντας ψηλά τη σημαία της εξυπηρέτησης και της διαφάνειας.

Σύμφωνα με την έρευνα της διαΝΕΟσις, οι Έλληνες εκφράζουν σημαντικό επίπεδο ικανοποίησης από τις υπηρεσίες των ΚΕΠ, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης που προσφέρουν.

Διαβάστε Περισσότερα
Τα ΚΕΠ κρατούν ψηλά τη σημαία της εξυπηρέτησης: Υψηλή εμπιστοσύνη των Ελλήνων σύμφωνα με έρευνα της διαΝΕΟσις