Ώρα να μπούμε στα δύσκολα

Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2004

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) έχουν διανύσει  με επιτυχία την πρώτη και δυσκολότερη φάση της λειτουργίας τους.  Είναι ήδη η  δημοφιλέστερη  υπηρεσία του δημοσίου, που σηματοδοτεί τη νέα σχέση φιλίας και εξυπηρέτησης ανάμεσα στο Κράτος και τους πολίτες του.

Τώρα όμως είναι η ώρα για την περαιτέρω ανάπτυξη  των ΚΕΠ, προκειμένου να προσεγγίσουμε το οραματικό τους περιεχόμενο, που είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών της χώρας γρήγορα – σωστά σε όλες τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο με τον ίδιο τρόπο για όλους. Είναι αυτό που θα ονομάζαμε  δημοκρατία της καθημερινότητας.

Για να γίνει όμως αυτό απαιτείται βαθύτατη γνώση της αποστολής  των ΚΕΠ. Μέχρι σήμερα έχουμε γνωρίσει μόνο ένα μικρό μέρος από τις δυνατότητές τους, αφού οι συναλλαγές των πολιτών  περιορίζονται στις «εύκολες» υποθέσεις (γνήσιο υπογραφής, απλά δικαιολογητικά κ.ο.κ.) Είναι η ώρα να μπούμε στα δύσκολα.

Θα δώσω μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα:

  • Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων και κυρίως οι συντάξεις πρέπει να περάσουν στα ΚΕΠ με παράλληλη καθιέρωση χρόνου διεκπεραίωσης και αποζημίωσης των πολιτών, όταν δεν εξυπηρετούνται εμπροθέσμως.
  • Οι σημαντικότερες συναλλαγές  των μεταναστών (άδεια παραμονής και εργασίας), προκειμένου να μετατρέψουμε τις εικόνες ντροπής σε εικόνες αξιοπρέπειας και ισοτιμίας όλων των πολιτών της χώρας.
  • Την εξυπηρέτηση των αγροτών από τα ΚΕΠ για όλες τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Κράτους (ΟΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ,  ΕΛΓΑ, ΑΤΕ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο). Έτσι θα δώσουμε ώθηση και στα ΚΕΠ των μικρών Καποδιστριακών Δήμων και δυσπρόσιτων περιοχών (νησιά, ορεινά διαμερίσματα), που σήμερα υποαπασχολούνται.

Όλοι μας πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι μέσα από τα ΚΕΠ μπορούν να κάνουν όλες τις συναλλαγές τους με το κράτος. Η  δυναμική που θα αναπτυχθεί θα ωθήσει και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣΔΔΑ και όλο τον πολιτικό κόσμο σε μια ουσιαστική Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Τέλος, θεωρώ απαραίτητη την αποκατάσταση των εργαζομένων στα ΚΕΠ, που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για την καταξίωση του θεσμού.

Ώρα να μπούμε στα δύσκολα