Το κίνημα των πέντε δημάρχων μπορεί να γίνει το όχημα για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας

Η ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου από το 15:55 και η συνέχεια στο επόμενο βίντεο.

Όλα τα βίντεο της συνέντευξης τύπου: https://www.youtube.com/channel/UCP9wsm2gKLJzQxhznC9IRtw?feature=watch

Σχετικά δημοσιεύματα:

Το κίνημα των πέντε δημάρχων μπορεί να γίνει το όχημα για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας