Σεισμός Καλαμάτας 1986

Βίντεο αφιέρωμα στον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας

https://www.youtube.com/watch?v=8nHLnLeKtuE

Ανδρίτσος Κώστας: Σκηνοθεσία
Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών: Παραγωγή
Κούκας Γιώργος: Κείμενο
Ελευθεριάδης Λευτέρης: Αφηγητής
Κοσκινάς Αντώνιος: Φωτογραφία
Δεσποίνης Παναγιώτης: Φωτογραφία
Μποντικούλης Δημήτρης: Φωτογραφία
Δρακουλάκος Νίκος: Φωτογραφία
Κάππας Φώντας: Ήχος
Κούσουλας Γιάννης: Επιμέλεια Παραγωγής
Γαζής Γιάννης: Μοντάζ
Κούκα Μάρα: Βοηθός μοντέρ

Αρχική δημοσίευση:
http://www.youtube.com/user/kailiki

Σεισμός Καλαμάτας 1986