Ομιλία μου στη βουλή, στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ στις 19 Δεκεμβρίου 1993 με επίκεντρο την οικονομία

Πρακτικά Βουλής (ολομέλεια)
Συνεδρίαση ΛΓ’, 19 Δεκεμβρίου 1993

Ομιλία μου στη βουλή, στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ στις 19 Δεκεμβρίου 1993 με επίκεντρο την οικονομία