Συνδυασμός “Η ΑΛΛΑΓΗ” – Απολογισμοί τετραετίας – Νέοι Στόχοι


Η έκδοση σε αρχείο PDF.

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και η σημασία των Δημ. Εκλογών πλαίσιο δράσης της “Αλλαγής”
Η πρώτη τετραετία – Καλαμάτα ’82