του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ

Όταν με ερωτούν τι θα μου έδινε χαρά, αν ήμουν Δήμαρχος στις σημερινές συνθήκες, απαντώ αβίαστα: Αν οι δημότες μου έβρισκαν απαντήσεις για όλα τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους από το Δήμο τους.

 • Ο αγρότης για τη σοδειά του, την επιδότηση την αποζημίωσή του, την αναδιάρθρωση της καλλιέργειας, τη σημασία της ποιότητας και της επώνυμης τυποποίησης της παραγωγής του.
 • Ο νέος αγρότης για τις προοπτικές που του διανοίγονται, τα προγράμματα από την  Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,  που τρέχουν και τον αφορούν. 
 • Ο άνεργος να μπορεί υπεύθυνα να πληροφορείται για όλα τα προγράμματα και τις δυνατότητες απασχόλησής του.
 • Ο μετανάστης για τα προβλήματα παραμονής, εργασίας, ασφάλισης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, επανένωσης της οικογένειάς του κ.ο.κ.
 • Ο απόμαχος της τρίτης ηλικίας να απολαμβάνει ένα ευρύ δημοτικό δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών για όλες τις ανάγκες του.
 • Ο επενδυτής να καταθέτει το αίτημά του στο Δήμο, ο οποίος θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της αδειοδότησης.
 • Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας να ενημερώνεται υπεύθυνα και να διεκπεραιώνει κάθε υπόθεσή του επενδυτική, ασφαλιστική, φορολογική, με αρωγό τη δημοτική του αρχή.
 • Ο τουρίστας ή ο επισκέπτης του Δήμου να έχει υπεύθυνη ενημέρωση για την ιστορία, τα αξιοθέατα  και τις υποδομές της περιοχής του.
 • Οι πολίτες να αισθάνονται σιγουριά,  διότι απλώνεται δίπλα τους ένα αξιόπιστο δημοτικό πρωτοβάθμιο σύστημα περίθαλψης (αγροτικό ιατρείο, απλό ή πολυδύναμο, ή Κέντρο Υγείας) στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ.
 • Οι μαθητές να απολαμβάνουν όμορφα, καθαρά και λειτουργικά «ανοιχτά σχολεία» , δημοτικά – γυμνάσια  – λύκεια,  με έντονη τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λειτουργία τους, αλλά και στη συνδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών τους.
 • Ο ελεύθερος χρόνος των πολιτών και κυρίως των νέων να διανθίζεται από ευρύ πλέγμα  πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.
 • Ο ακτιβιστής για το περιβάλλον να αισθάνεται το Δήμο σύμμαχό του.

Ο κατάλογος είναι μακρύς. Όσο μεγαλώνει, τόσο θα μεγαλώνει και το κύρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, θα αναβαθμίζεται το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και θα βελτιώνεται η καθημερινότητά τους. Σήμερα, η αντιμετώπιση της καθημερινότητας έχει γίνει ο «πολιτικός πονοκέφαλος» των κυβερνήσεων, γιατί διατηρούν πεισματικά τη διαχείρισή της στον κεντρικό πυρήνα του κράτους.

Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για το κίνημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σήμερα: να διεκδικήσει, να υιοθετήσει και να αναπτύξει OΛΕΣ τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες.

Από τη μεταπολίτευση και μετά  η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη πατρίδα μας έχει διαγράψει δύο σημαντικούς ιστορικούς κύκλους:

 • Τη μετατροπή της  από θεσμό με συνδικαλιστικά χαρακτηριστικά σε θεσμό Τοπικής Λαϊκής εξουσίας.
 • Την ανάδειξή της  σε πρωταγωνιστή της τοπικής ανάπτυξης.

Στο θέμα  των υπηρεσιών έχουν γίνει βήματα σε ορισμένους μόνο τομείς, όπως είναι ο πολιτισμός,  η πολεοδομία, ο αθλητισμός, οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Η πιο πρόσφατη και δυναμική αλλαγή υπήρξε ο θεσμός των Κ.Ε.Π., όπου το σύνολο των υποθέσεων των πολιτών με το κράτος (από το πιστοποιητικό γέννησης μέχρι τη σύνταξη) ανατέθηκε μέσω των Κ.Ε.Π. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αυτό πρέπει να γίνει παντού.  Στην υγεία, στην παιδεία, στην απασχόληση, στις επενδύσεις, στην αγροτική πολιτική κ.ο.κ.

Θα είναι μια κίνηση λυτρωτική τόσο για τους πολίτες όσο και για το κεντρικό κράτος, για να δουλέψει επιτέλους επιτελικά και να ολοκληρωθεί ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όλα τα παραπάνω δηλώνουν ένα όραμα πλήρους αποκέντρωσης.  Σε συνδυασμό με το εκ παραδόσεως αξιακό φορτίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη λαϊκή συμμετοχή αποτελούν το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί στις επόμενες δημοτικές εκλογές.


“Η περιγραφή του καλού Δημάρχου σε πρώτο ενικό.”