Καμιά μεγάλη δημόσια πολιτική δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς τη ριζική μεταρρύθμιση του κράτους.  Το πρώτο βήμα για την απλοποίηση της δομής  του κράτους έγινε με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.  Το βήμα αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί, προκειμένου να συμπεριλάβει  τόσο το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και την απόλυτη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  Όλες οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση πρέπει να συγκλίνουν σε ένα μείζονα στόχο: η Ελληνική δημόσια διοίκηση πρέπει επιτέλους να καταγράφει τις εισροές και τις εκροές της, να βάζει στόχους και να μετρά τα αποτελέσματά της.  Συνεπώς, έχουμε στην παρούσα συγκυρία μια μεγάλη ευκαιρία, με αφορμή την προώθηση του Ενιαίου Μισθολογίου, να δημιουργήσουμε  μια δημόσια διοίκηση ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, ανάμεσα σε διαφορετικούς θεσμούς και σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης.

Προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό και να μπορεί να διοικηθεί το κράτος αποτελεσματικά από την πολιτική του ηγεσία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ελεγχθούν οι ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΟΕΣ που συνθέτουν λειτουργικά την υπόσταση του Κράτους:

Ροή ανθρώπινου δυναμικού

Θα πρέπει να επιδιώξουμε τη μέγιστη δυνατή και απλή κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.  Για παράδειγμα, ένας μηχανικός  που διορίζεται σε ένα δήμο της χώρας, θα πρέπει οποιαδήποτε στιγμή το απαιτήσουν οι ανάγκες της δημόσιας διοίκησης να μετακινηθεί στην περιφέρεια, σε οποιοδήποτε υπουργείο, ή σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο της χώρας. Συνεπώς, ο κάθε δημόσιος υπάλληλος από την πρώτη στιγμή που διορίζεται, είναι υπάλληλος του κράτους και όχι κάποιας συγκεκριμένης οργανικής μονάδας του.

Ροή διαδικασιών

Η ροή των διαδικασιών, δηλαδή η ροή των διοικητικών αποφάσεων πρέπει να υπαγορεύεται από το δόγμα «στο εσωτερικό του κράτους κινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες».  Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μας παρέχει πια αυτή τη δυνατότητα που διασφαλίζει την ανεμπόδιστη ροή των διοικητικών αποφάσεων και τσακίζει τα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των διαφορετικών οργανικών μονάδων του Κράτους, όπως άλλωστε απέδειξε η λειτουργία των Κ.Ε.Π. 

Ροή του χρήματος

Ο έλεγχος της ροής του χρήματος αποτελεί τη μέγιστη μεταρρύθμιση στις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα λόγω του γενικευμένου προβλήματος της φοροδιαφυγής. Έλεγχος της ροής του χρήματος σημαίνει ότι, κάθε οικονομική πράξη που εκδηλώνεται πρέπει αυτομάτως να γίνεται γνωστή στο κεντρικό μηχανογραφικό  σύστημα του Κράτους (TAXIS).

Οποιαδήποτε κυβέρνηση, όσο ικανό πρωθυπουργό και υπουργικό συμβούλιο κι αν διαθέτει, δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία μεγάλη μεταρρύθμιση, αν δεν μπορεί να διοικήσει το Κράτος.  Και για να διοικηθεί το Κράτος, πρέπει να ελέγχει αποτελεσματικά τις τρεις παραπάνω ροές.

Παράλληλα, θα πρέπει  να καθιερωθούν σε όλες τις οργανικές μονάδες της χώρας (δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία, πανεπιστήμια κλπ) δείκτες αξιολόγησης και μέτρηση αποτελεσμάτων. Είναι αδιανόητο π.χ. τα νοσοκομεία μας να μην γνωρίζουν την υπερβολική αναμονή των ασθενών για το χειρουργείο, ή τη φαρμακευτική δαπάνη ανά ασθενή, ή τις δυνατότητες επιδόσεων των χειρουργικών κλινών κλπ, που αποτυπώνουν την εικόνα και το επίπεδο λειτουργίας μιας υγειονομικής μονάδος.  Με βάση την αξιολόγηση των οργανικών μονάδων θα αξιολογούνται και οι δημόσιοι υπάλληλοι και το σύστημα αξιολόγησης μπορεί και πρέπει να συνδεθεί με το επίδομα παραγωγικότητας. Επίσης πρέπει να επεκταθεί σταδιακά η ηλεκτρονική επικοινωνία των δημοσίων υπηρεσιών και των πολιτών σε όλες τις δημόσιες αρχές.  Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι πιστοποιούνται με ψηφιακή υπογραφή και εφοδιάζονται με γρήγορη σύνδεση και ηλεκτρονική διεύθυνση από το πρόγραμμα  ΣΥΖΕΥΞΙΣ.Οι παραπάνω αλλαγές θα αλλάξουν εντελώς την εικόνα της δημόσιας διοίκησης και θα δημιουργήσουν ένα πρόσφορο έδαφος για όλες τις άλλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.


Η πολιτική μου κατάθεση με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Προγράμματος του ΠΑ.Σ.Ο.Κ. για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης της χώρας

Προγραμματικό πλαίσιο ΠΑΣΟΚ, Μάρτιος 2007


Τρεις νομοθετικές ρυθμίσεις για τις οποίες είχα την πρωτοβουλία.  Και οι τρεις με προσανατολισμό ένα κράτος φιλικό προς τους πολίτες:


N. 2539/97, άρθρο 22
« Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(Τηλεφωνικές αιτήσεις) 04/12/1997

Ν.2672/98, άρθρο 14
«Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα»
28/12/1998

Ν.3013, άρθρο 31
«Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών»
01/05/2002
Τι πιστεύω για τη Δημόσια Διοίκηση