Απλές σκέψεις και προτάσεις για ένα κράτος σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό στους πολίτες.

1. Το Κράτος υπάρχει για τους Πολίτες του. Αυτό το τόσο απλό πράγμα, τόσο οι πολιτικοί, όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι το ξεχνάμε και χρησιμοποιούμε πολλές φορές την κρατική ισχύ εις βάρος των Πολιτών.

2. Οι Στόχοι ενός σύγχρονου κράτους είναι: Να είναι αρωγός στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και όχι βαρίδι. Να είναι φιλικό στους Πολίτες του και να τους δίνει τη δυνατότητα αναπτυχθούν ως κοινωνικές και οικονομικές οντότητες.

3. Τα συστατικά του: Οι θεωρίες για το σύγχρονο κράτος συμπίπτουν στην παραδοχή ότι το Κράτος συντίθεται από τρία βασικά συστατικά: Τη δομή του, το ανθρώπινο δυναμικό του, τις εσωτερικές λειτουργίες του.

Η δομή του Κράτους πρέπει να είναι απλή-ευδιάκριτη-αποκεντρωμένη. Ιδιαίτερα για το ελληνικό κράτος, που είναι μικρό, τα τρία επίπεδα Διοίκησης είναι υπεραρκετά.

1ο επίπεδο: Κεντρική εξουσία (Κυβέρνηση) σε ρόλο επιτελικό. 10-12 Υπουργεία για την παραγωγή και παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών της χώρας, απαλλαγμένα από τοπικές και περιφερειακές αρμοδιότητες. 

2ο επίπεδο: Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (8-9 Περιφέρειες) με τη μορφή τοπικής κυβέρνησης, με αιρετό περιφερειακό συμβούλιο και αιρετό περιφερειάρχη. Αποστολή της, η περιφερειακή ανάπτυξη.         

3ο επίπεδο: Τοπική Αυτοδιοίκηση (300 ισχυροί Δήμοι) με κύρια αποστολή την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους Πολίτες. Στη σημερινή εποχή, ό,τι χρειάζεται ο Πολίτης (π.χ. Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια, κ.λ.π.) πρέπει να το βρίσκει στο Δήμο του.

Νομαρχίες: Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν έχει νόημα ύπαρξης. Σήμερα διεκδικεί αγχωδώς ρόλο, για μεν την ανάπτυξη από την Περιφέρεια, για δε την παροχή υπηρεσιών από τους Δήμους. Η ανάπτυξη, όμως, απαιτεί μεγάλα γεωγραφικά σύνολα για να σχεδιαστεί σωστά και να υλοποιηθεί, η δε παροχή υπηρεσιών πρέπει να πάει όσο γίνεται πιο κοντά στους Πολίτες. Συνεπώς, αν δεν καταργηθεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση πολιτικά, θα φθίνει σταδιακά μέχρι την αυτοκατάργησή της.

Μητροπολιτική Διοίκηση και Νησιά: είναι προφανές ότι με την απλή αυτή δομή η Μητροπολιτική Διοίκηση είναι περιττή. Κάθε νησί γίνεται Δήμος, ανεξαρτήτως μεγέθους (πλην Κρήτης).

Το Ανθρώπινο Δυναμικό. Εδώ η απάντηση είναι μία: Εκπαίδευση, Αξιολόγηση και Αξιοκρατία παντού, από την στιγμή που δημόσιος λειτουργός εισέρχεται στο Δημόσιο, μέχρι την συνταξιοδότησή του. Έχει γίνει το πρώτο σημαντικό βήμα που είναι το ΑΣΕΠ. Χρειαζόμαστε, όμως, ένα εσωτερικό ΑΣΕΠ, ένα σύστημα δηλαδή διαρκούς εσωτερικής αξιολόγησης και επιμόρφωσης των δημόσιων λειτουργών. Κορυφαίο ρόλο μπορεί να έχει η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Για να έχουμε όμως τη δυνατότητα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να προηγηθεί η αξιολόγηση όλων των οργανικών μονάδων του Κράτους με συγκεκριμένους δείκτες και μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι, θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε αν λειτουργεί σωστά ένας Δήμος, ένα νοσοκομείο, ένα σχολείο, καθιερώνοντας ΙSO ποιότητας και συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking).

Οι εσωτερικές λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης έχουν προσλάβει μία εντελώς διαφορετική μορφή και δυναμική μέσα στο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι πλέον το ζητούμενο και η απάντηση της πατρίδας μας στο μεγάλο αυτό αίτημα είναι κατ’ αρχήν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τα ΚΕΠ είναι υποκαταστήματα του Κράτους, ένα πλήρες δίκτυο διανομής των διοικητικών υπηρεσιών όλου του Κράτους. Τα ΚΕΠ παρέχουν τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να έχει ίση πρόσβαση στο κράτος του ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του ή το εισόδημά του ή τα μέσα που διαθέτει, είναι δηλαδή με απλά λόγια η Δημοκρατία της καθημερινότητας. Για πρώτη φορά η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση οργανώνει ηλεκτρονική παραγωγική αλυσίδα για τις υποθέσεις των πολιτών της. Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των οργανικών μονάδων της χώρας, τότε μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική και όχι επικοινωνιακή επανίδρυση του κράτους.

Γράφει ο Σταύρος Μπένος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»
8/4/2006

«Ας καταργήσουμε τις Νομαρχίες»