BENOS.gr  |  DIAZOMA.gr


Επικοινωνία  | 
Links

Επικοινωνία

     
 


 
     
 

 


 

 
 

Άρθρα

«Περιβάλλον: ο παρίας της δημόσιας ζωής»

 

Το υπέροχο «περιβάλλον» της πατρίδας μας, ενώ θα έπρεπε να είναι ένα από τα μεγάλα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, είναι ο παρίας της δημόσιας ζωής.

 

Η συμπεριφορά μας απέναντι στο φυσικό περιβάλλον είναι βάναυση και στο δομημένο ανεύθυνη και πελατειακή. Μια πρόχειρη απογραφή είναι αποκαλυπτική: 1.000.000 και πλέον αυθαίρετα, 1.000 και πλέον ανεξέλεγκτες χωματερές, εκατοντάδες οικιστικά σύνολα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους χωρίς βιολογικό καθαρισμό, μολυσμένες ακτές, ποτάμια και λίμνες, αλόγιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ανεξέλεγκτη ρύπανση της ατμόσφαιρας, γη δηλητηριασμένη από τα φυτοφάρμακα, δασικές εκτάσεις καταπατημένες.

 

Το παράδοξο είναι ότι η χώρα μας διαθέτει μια πλούσια νομοθεσία για την πολεοδομία, τη χωροταξία, το εθνικό κτηματολόγιο και την προστασία του περιβάλλοντος, που σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις σημαντικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια εξαιρετική παραγωγή προτάσεων - αναλύσεων - ιδεών από τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα, ενώ έχει αναπτυχθεί κι ένα αξιόλογο οικολογικό κίνημα.

 

Τί φταίει λοιπόν;

 

Γιατί δεν προστατεύουμε την πιο πολύτιμη προίκα της χώρας μας, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον μας μαζί βέβαια με την ανεπανάληπτη πολιτιστική μας κληρονομιά;

 

Οι απαντήσεις είναι απλές:

Το «περιβάλλον» δεν υπήρξε ποτέ μεγάλη προτεραιότητα στην πολιτική μας ιεράρχηση με εξαίρεση τις περιόδους Μάνου - Τρίτση. Παράλληλα, εξαιτίας αυτής της πολιτικής αμέλειας εκδηλώθηκαν ιστορικά 2 σημαντικά πολιτικά γεγονότα που επιδείνωσαν την κατάσταση:

Η τεχνητή συγκόλληση των Δημοσίων Έργων με το Περιβάλλον σε ενιαίο υπουργείο (1985 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - ΥΠΕΧΩΔΕ). Όλοι οι υπουργοί ΠΕΧΩΔΕ, αν και σπουδαία πολιτικά στελέχη, υπέπεσαν στη γοητεία των Μεγάλων Έργων και την ανθρώπινη επιδίωξη να συνδέσουν το όνομά τους με αυτά. Έτσι, εγκατέλειψαν τις πολιτικές για το περιβάλλον στην τύχη τους, με εξαίρεση την παραγωγή νομοθετικού έργου που παραμένει δραματικά ανενεργό. Περιστασιακά έχουμε αναλαμπές μόνο από φωτισμένους δημάρχους.

Η περιφερειακή ανάπτυξη υποδέχθηκε τα «δώρα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τεράστιοι πόροι με χρονοδιαγράμματα από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης), ανέτοιμη και δίχως την απαραίτητη διαμόρφωση κανόνων και ιδεών για την οργάνωση του χώρου, των οικισμών και των πόλεων (χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση).

Το αποτέλεσμα είναι η συχνή κατασπατάληση πόρων χωρίς σχεδιασμό και προοπτική σε έργα πολλές φορές άχρηστα για την ανάπτυξη της χώρας και επιζήμια για το περιβάλλον.

Πού καταλήγουμε λοιπόν;

Ότι χρειάζονται άμεσα πολιτικές απαντήσεις που θα ανατρέπουν τις προαναφερθείσες παθογένειες, που θα μεταπλάθουν τον πλούσιο ακαδημαϊκό λόγο και την υφιστάμενη νομοθεσία σε πολιτικό αποτέλεσμα, αξιοποιώντας και τις ευαισθησίες του οικολογικού κινήματος.

Θα επιθυμούσα να θέσω σε δημόσιο διάλογο 5 απλές πολιτικές προτάσεις που η εφαρμογή τους μπορεί να βοηθήσει να αλλάξουμε σελίδα.

Η δημιουργία ξεχωριστού Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΠΕ) με τη λογική του οριζόντιου Υπουργείου που εμπνέει και επηρεάζει όλες τις δημόσιες πολιτικές: την Παιδεία (περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στα σχολεία), την Υγεία (πολιτικές για τη Δημόσια Υγιεινή και τη διατροφική αλυσίδα), την Ανάπτυξη (βιώσιμη ανάπτυξη), την Ενέργεια (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), την Αγροτική Πολιτική (συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης), τη Βιομηχανία (τεχνολογία περιβάλλοντος), τον Τουρισμό κ.ο.κ. Το υπουργείο Περιβάλλοντος θα συμπεριλαμβάνει και την πολιτική για τα δάση. Τα δημόσια έργα μπορούν να υπαχθούν είτε στο υπουργείο Μεταφορών είτε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Άμεση οργάνωση με εντελώς επιχειρησιακή λογική από το νέο υπουργείο Περιβάλλοντος της Επιχείρησης Χωρικής Οργάνωσης (ΕΧΟ), κατά τα πρότυπα της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) του αείμνηστου Αντώνη Τρίτση. Αυτό σημαίνει πολύ πρακτικά ότι ανατίθενται μαζικά με την καθοδήγηση, την υποκίνηση και την παρακολούθηση του ΥΠΠΕ όλες οι χωροταξικές-πολεοδομικές και κτηματολογικές μελέτες της χώρας (άλλωστε το ένα επίπεδο σχεδιασμού επηρεάζει το άλλο) με την αξιοποίηση όλου του επιστημονικού δυναμικού και των θεσμών με πρώτη την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.). Το μεγαλόπνοο αυτό Εθνικό Σχέδιο έχει σαφές χρονοδιάγραμμα με ενδιάμεσες προτεραιότητες και εφαρμογές και παρακολούθηση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Το εθνικό αυτό εγχείρημα εμπεριέχει και τη ριζική απλοποίηση - επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Ανάλογα επιχειρησιακά σχέδια οργανώνονται για όλες τις πτυχές του περιβάλλοντος (στερεά απόβλητα, υγρά απόβλητα, νερό, αέρας, έδαφος, ενέργεια, προστατευόμενες περιοχές).

Δημιουργία Πράσινου Ταμείου και Πράσινου Πιστοποιητικού. Το Πράσινο Ταμείο, που θα υπάρχει σε όλους τους προϋπολογισμούς (από τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι τον αντίστοιχο του πιο μικρού δήμου της χώρας), θα έχει την αποστολή της ανακατανομής των πόρων από αυτούς που ρυπαίνουν σε αυτούς που αναβαθμίζουν το περιβάλλον με διαβατήριο το Πράσινο Πιστοποιητικό που θα δίνεται από το ΥΠΠΕ. Το Πράσινο Πιστοποιητικό αφορά όλες τις δραστηριότητες που αναβαθμίζουν το περιβάλλον (π.χ. αγροτικές, βιομηχανικές, τουριστικές).

Καθιέρωση δεικτών για το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα του κράτους και κυρίως στις Τ.Α. Οι δείκτες αυτοί για να είναι λειτουργικοί πρέπει να είναι απλοί και πρακτικοί, όπως η αύξηση του πράσινου, η ανακύκλωση των σκουπιδιών, οι καθαρές ακτές, οι οικολογικές καλλιέργειες κ.ο.κ. που θα αναβαθμίσουν την Τ.Α. και θα «βάλουν στο παιχνίδι» όλους τις πολίτες της χώρας.

Το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος, μια μεγάλη ηλεκτρονική βάση δεδομένων, απλή, χρηστική και ανοικτή σε όλους τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν για όλα και να πάρουν μέρος σε όλα τα θέματα του περιβάλλοντος.

Αν εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές θα αποδειχθεί ότι η «πράσινη οικονομία» δεν είναι ουτοπία. Το περιβάλλον δεν είναι εχθρός της οικονομικής ανάπτυξης. Αντίθετα αν η περιβαλλοντική διάσταση διαχυθεί σε όλες τις πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί στην υπέροχη χώρα μας να συνδυαστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ .

Δείτε το άρθρο από την "Ελευθεροτυπία" ακολουθώντας το σύνδεσμο:
http://www.enet.gr/online/online_fpage_text/id=73943132

Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2006

 

 
 

Η Κασσιανή Μπένου στην "Ε": "Υπάρχουν πολλά διαμάντια στο πολιτιστικό παρελθόν της Καλαμάτας"
  

 
 

"Απόσταση", συμμετοχή και αποτύπωμα συνεργατικών και εθελοντικών εγχειρημάτων "
  

 
 

Αναγόρευση του Σταύρου Μπένου ως Επίτιμου Διδάκτορα του Hellenic American University
  

 
 

Ο Σταύρος Μπένος αφηγείται το ταξίδι του Διαζώματος μέχρι σήμερα
  

 
 

Ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου, προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στα Πανεπιστημιακά Σεμινάρια, με θέμα: «Πολιτικός Λόγος»
  

 
 

Oμιλία Σταύρου Μπένου TEDx Academy 2016
  

 
 

Παρουσίαση της έκδοσης «Επίλογος» του 2015
  

 
 

Ο Σταύρος Μπένος στα «Φώτα της πόλης»
  

 
 

Τηλεφωνική Συνέντευξη του Σταύρου Μπένου στο ΒΗΜΑ FM 99,5
  

 
 

Μαχόμενη πολεοδομία για την ανάπτυξη της πόλης
  

 
 

  
Ο Σταύρος Μπένος
στο LIFO.gr
 
 

  
Ο μελισσοκόμος
του Στ. Μπένου
 
 

  
20 χρόνια Σταύρος Μπένος
βίντεο αφιέρωμα
 
 

  
Το κίνημα των πέντε δημάρχων μπορεί να γίνει το όχημα για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας
 
 

  
Οδικός χάρτης για την Κεντροαριστερά
 
 

  
Ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου στο ΙΣΤΑΜΕ: ΠΑΣΟΚ και διοικητική μεταρρύθμιση: μια μοιραία σχέση
 
 

  
Πως θα αλλάξει
η δημόσια διοίκηση
 
 

  
ΟΓΑ και
αρχαία θέατρα
 
 

  
Ο Σταύρος Μπένος μιλά για τα εγκαίνια του αρχαίου θεάτρου Μεσσήνης
 
 

  
Ν' αγαπάς την ευθύνη
 
 
 
  
Πέρα από το μικρό ή μεγάλο κράτος: μεταρρυθμίσεις για
μια αδέσμευτη και κοινωνικά αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

 
 
 
  
Ο ευτυχής κύριος Μπένος
 
 
 
  
Σταύρος Μπένος, Δρόμοι - ET1
"Μία προσωπική αφήγηση"
 
 
 
  
Σταύρος Μπένος
"...ο δρόμος δεν υπάρχει"
Μαγικός φανός
Κανάλι βουλής
 
 
 


  
Με τους πολίτες ψηλά
 

 
 

Σταύρος Μπένος - 20 χρόνια
 
 
     
 
 
 

Μία πρώτη γνωριμία


 
43η ΧΕΝΙΑ
Τιμητική διάκριση


Πολιτιστικός Τουρισμός στη Μεσσηνία

Κάνουμε τον
πολιτισμό
πολιτική μας

3 χρόνια ανασυγκρότησης μετά τους σεισμούς

Η πολιτιστική
Καλαμάτα

Πρόγραμμα ΑΣΤΕΡΙΑΣ
                          
           
 
 


Αρχή σελίδας ^

Σταύρος Μπένος, Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος) - Τ.Κ.: 106 82, Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258
Νομικό Σημείωμα  |  Συμφωνία χρήσης και υπηρεσιών  |  Copyright © 1998 - , Σταύρος Μπένος - Web: www.benos.gr, E-mail: benos@otenet.gr

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Σπύρος Κατσαντώνης