BENOS.gr  |  DIAZOMA.gr


Επικοινωνία  | 
Links

Επικοινωνία

     
 


 
     
 

 


 

 
 

Ομιλίες

Αγόρευση του Βουλευτή Β' Αθήνας του Πα.Σο.Κ. Σταύρου Μπένου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησής του προς τον Υπουργό Πολιτισμού σχετικά με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

8/2/2007

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Θα συζητηθεί η με αριθμό 277/5-2-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κυρίου Σταύρου Μπένου προς τον Υπουργό Πολιτισμού σχετικά με την ολοκλήρωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης κ.λπ. Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:

«Η Αθήνα, η πόλη που γέννησε τις πλαστικές τέχνες, είναι μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που δεν διαθέτει ένα κρατικό μουσείο σύγχρονης τέχνης και έτσι δεν έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί και να αναδείξει τη σύγχρονη δημιουργία.

Αρκετά χρόνια πριν και μετά από πολύχρονη καθυστέρηση αποφασίστηκε να δημιουργηθεί στην Αθήνα το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και να στεγαστεί στο κτίριο ΦΙΞ, δημιουργία του μεγάλου αρχιτέκτονα Ζενέτου.

Τα έργα ανακαίνισης στο Φιξ έπρεπε να είχαν ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες. Με τις συνεχιζόμενες όμως κωλυσιεργίες υπάρχει μεγάλη ανησυχία εμπλοκής λόγω των ενστάσεων και διαφαίνεται πλέον ορατός ο κίνδυνος να χαθούν αφενός μεν περισσότερος χρόνος και αφετέρου εκείνα τα κοινοτικά κονδύλια που προορίζονταν για την ολοκλήρωση αυτού του τόσο σημαντικού έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε τι ενέργειες πρόκειται να προχωρήσει προκειμένου να αρχίσει όσο το δυνατόν συντομότερα το έργο και να διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότησή του μέχρι το πέρας των εργασιών;».

Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Μπένου θα απαντήσει ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Βουλγαράκης. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Πολιτισμού): Κύριοι συνάδελφοι το έργο «Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» έχει ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πολιτισμός» με μέτρο 2-1 με προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Τον Οκτώβριο του 2005 το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου και την κατασκευή του έργου και ορίστηκε μία Επιτροπή Αξιολόγησης πρώτης και δεύτερης φάσης, δηλαδή πρώτο και δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού. Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2006 με την προεπιλογή δέκα διαγωνιζομένων που θα συνέχιζαν στο δεύτερο στάδιο.

Στις 2 Μαΐου του 2006 υπεβλήθησαν οικονομικές προσφορές εννέα διαγωνιζομένων και η Επιτροπή του διαγωνισμού ανακήρυξε ως προσωρινό μειοδότη την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΛ Α.Ε.». Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου τον Ιούνιο του 2006 μετά την εκδίκαση όλων των ενστάσεων όρισε ως ανάδοχο του έργου την ίδια την εταιρεία. Κατά της απόφασης ασκήθηκε προσφυγή από την εργοληπτική εταιρεία «ΑΚΤΩΡ» που ήταν τρίτη στη σειρά μειοδοσίας η οποία και απορρίφθηκε με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Ιούνιο του 2006 μετά την έγκριση του δεύτερου και του τρίτου σταδίου της μελέτης ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ» κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία και απορρίφθηκε με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Στις 12 Οκτωβρίου του 2006 όμως το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης υπέβαλε τα στοιχεία του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας ως οφείλει από το πέμπτο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την υπ' αριθμόν 1249 πράξη το ενέκρινε και είπε ότι δεν υπάρχει κώλυμα υπογραφής.

Στις 7 Νοεμβρίου του 2006 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ότι η «ΑΚΤΩΡ» υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγγελία ισχυριζόμενη ότι παραβιάστηκε το εθνικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε προθεσμία δεκαπέντε ημερών στις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες για να υποβάλουν τις διευκρινίσεις και τις παρατηρήσεις τους και ταυτόχρονα ζήτησε να σταματήσει οποιαδήποτε περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία ή υπογραφή της σύμβασης μέχρι να αποφανθεί για το θέμα οριστικά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης ενήργησαν εμπρόθεσμα και στις 21 Νοεμβρίου του 2006 έστειλαν τις σχετικές διευκρινίσεις στην Επιτροπή ως όφειλαν.

Το Υπουργείο Πολιτισμού αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου και την ανάγκη να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία με τον πλέον νόμιμο και διαφανή τρόπο βρίσκεται τώρα σε αναμονή της απάντησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν προχωρήσει σε κάθε άλλη ενέργεια για την τελική υπογραφή της σύμβασης.

Τέλος, θέλω να τονίσω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού σε κανένα σημείο της διαδικασίας δεν επέδειξε κωλυσιεργία ή αδράνεια. Αντίθετα κινηθήκαμε έγκαιρα και σύννομα ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαγωνιστική διαδικασία και να ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος του πράγματι πάρα πολύ σημαντικού αυτού έργου.

Σας διαβεβαιώνω επίσης ότι εξίσου έγκαιρα και σύννομα θα δράσουμε και μετά την τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Ο κ. Μπένος έχει το λόγο.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: Καταρχήν θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την απάντηση του κυρίου Υπουργού. Κύριε Υπουργέ, η κατάθεση αυτής της ερώτησης έχει και την έννοια ότι έχετε την απόλυτη στήριξη της παράταξής μας, αλλά και προσωπικά τη δική μου που είχα την πρωτοβουλία να κάνω την ερώτηση για την ολοκλήρωση αυτού του τόσο σημαντικού έργου. Ξέρετε ότι εγώ έχω και μία συναισθηματική πρόσδεση με το έργο αυτό γιατί στην περίοδο που θήτευσα στο Υπουργείο Πολιτισμού έγιναν οι πρώτες συζητήσεις που επικέντρωσαν τότε την προτεραιότητα στο υπέροχο αυτό κτίριο του Φιξ για να στεγάσει το σημαντικό αυτό έργο.

Πιο πολύ η ικανοποίηση είναι όχι τόσο στην απαρίθμηση όλων των εξελίξεων που μας αναφέρατε για το έργο και για όλες αυτές τις ταλαιπωρίες που έχει υποστεί, αλλά η ικανοποίηση είναι για τη σταθερή θέση σας - και αυτό μας ικανοποιεί απόλυτα - να ολοκληρώσετε αυτό το έργο. Αυτό που απορρέει απ' όλο το κλίμα της απάντησής σας είναι ότι το έργο αυτό για σας είναι σε πολύ υψηλή ιεράρχηση. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό μας ικανοποιεί απόλυτα.

Θέλω να σας πω κάτι που ίσως δεν είναι στις συνηθισμένες πρακτικές του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εγώ όμως το εννοώ και έτσι. Εννοώ δηλαδή ότι μία ερώτηση υποβάλλεται προκειμένου να υποκινήσει την Κυβέρνηση για ένα σημαντικό έργο και να δείξει την οικουμενικότητα που έχει το συγκεκριμένο έργο για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Θέλω να υπολογίζετε στη διαθεσιμότητά μας σε οποιεσδήποτε διεργασίες από δω και μπρος για το ξεμπλοκάρισμα των διαδικασιών. Ίσως θελήσετε και τη δική μας βοήθεια και τη βοήθεια όλων των πτερύγων της Βουλής για το γρήγορο ξεμπλοκάρισμα και την ταχύτερη εκτέλεση προκειμένου να προλάβετε τις προθεσμίες των 40 εκατομμυρίων ευρώ και του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για να ολοκληρωθεί το έργο.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ο κ. Υπουργός έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Πολιτισμού): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο συνάδελφο γιατί πράγματι η ερώτησή του μου έδωσε την ευκαιρία να εξηγήσω στο Σώμα το πώς ακριβώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι σήμερα και να αναφέρω επίσης το συνεχές και αμείωτο ενδιαφέρον που υπάρχει όλα τα τελευταία χρόνια για το Μουσείο και επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και τώρα. Επιπροσθέτως θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη βοήθεια που προσφέρει την οποία με πολύ μεγάλη χαρά αποδέχομαι.

Διευρύνοντας την κουβέντα θέλω να πω ότι σήμερα είμαστε σε μία φάση που επανεξετάζουμε το νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας του Μουσείου διότι μας ενδιαφέρει να βοηθήσουμε στις διαδικασίες ώστε τα πράγματα να πάνε ακόμα πιο γρήγορα. Το λέω αυτό διότι είναι γνωστό ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει ένα Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και αυτό φυσικά δεν αποτελεί τιμή για τη χώρα μας.

Συνεπώς είναι υποχρέωσή μας οι διαδικασίες να πάνε γρήγορα ούτως ώστε σύντομα να ολοκληρωθεί το Μουσείο και να έχουμε επιτέλους κι εμείς ένα τέτοιο Μουσείο στη χώρα μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
 

 

 
 

Η Κασσιανή Μπένου στην "Ε": "Υπάρχουν πολλά διαμάντια στο πολιτιστικό παρελθόν της Καλαμάτας"
  

 
 

"Απόσταση", συμμετοχή και αποτύπωμα συνεργατικών και εθελοντικών εγχειρημάτων "
  

 
 

Αναγόρευση του Σταύρου Μπένου ως Επίτιμου Διδάκτορα του Hellenic American University
  

 
 

Ο Σταύρος Μπένος αφηγείται το ταξίδι του Διαζώματος μέχρι σήμερα
  

 
 

Ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου, προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στα Πανεπιστημιακά Σεμινάρια, με θέμα: «Πολιτικός Λόγος»
  

 
 

Oμιλία Σταύρου Μπένου TEDx Academy 2016
  

 
 

Παρουσίαση της έκδοσης «Επίλογος» του 2015
  

 
 

Ο Σταύρος Μπένος στα «Φώτα της πόλης»
  

 
 

Τηλεφωνική Συνέντευξη του Σταύρου Μπένου στο ΒΗΜΑ FM 99,5
  

 
 

Μαχόμενη πολεοδομία για την ανάπτυξη της πόλης
  

 
 

  
Ο Σταύρος Μπένος
στο LIFO.gr
 
 

  
Ο μελισσοκόμος
του Στ. Μπένου
 
 

  
20 χρόνια Σταύρος Μπένος
βίντεο αφιέρωμα
 
 

  
Το κίνημα των πέντε δημάρχων μπορεί να γίνει το όχημα για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας
 
 

  
Οδικός χάρτης για την Κεντροαριστερά
 
 

  
Ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου στο ΙΣΤΑΜΕ: ΠΑΣΟΚ και διοικητική μεταρρύθμιση: μια μοιραία σχέση
 
 

  
Πως θα αλλάξει
η δημόσια διοίκηση
 
 

  
ΟΓΑ και
αρχαία θέατρα
 
 

  
Ο Σταύρος Μπένος μιλά για τα εγκαίνια του αρχαίου θεάτρου Μεσσήνης
 
 

  
Ν' αγαπάς την ευθύνη
 
 
 
  
Πέρα από το μικρό ή μεγάλο κράτος: μεταρρυθμίσεις για
μια αδέσμευτη και κοινωνικά αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

 
 
 
  
Ο ευτυχής κύριος Μπένος
 
 
 
  
Σταύρος Μπένος, Δρόμοι - ET1
"Μία προσωπική αφήγηση"
 
 
 
  
Σταύρος Μπένος
"...ο δρόμος δεν υπάρχει"
Μαγικός φανός
Κανάλι βουλής
 
 
 


  
Με τους πολίτες ψηλά
 

 
 

Σταύρος Μπένος - 20 χρόνια
 
 
     
 
 
 

Μία πρώτη γνωριμία


 
43η ΧΕΝΙΑ
Τιμητική διάκριση


Πολιτιστικός Τουρισμός στη Μεσσηνία

Κάνουμε τον
πολιτισμό
πολιτική μας

3 χρόνια ανασυγκρότησης μετά τους σεισμούς

Η πολιτιστική
Καλαμάτα

Πρόγραμμα ΑΣΤΕΡΙΑΣ
                          
           
 
 


Αρχή σελίδας ^

Σταύρος Μπένος, Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος) - Τ.Κ.: 106 82, Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258
Νομικό Σημείωμα  |  Συμφωνία χρήσης και υπηρεσιών  |  Copyright © 1998 - , Σταύρος Μπένος - Web: www.benos.gr, E-mail: benos@otenet.gr

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Σπύρος Κατσαντώνης