BENOS.gr  |  DIAZOMA.gr


Επικοινωνία  | 
Links

Επικοινωνία

     
 


 
     
 

 


 

 
 

Δημοσιεύματα

«Τα παράπονά σου στον δήμαρχο»

10 Ιoυλίου 2016Το Σύνταγμα του 1975 και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 102 ανέδειξαν τη δυναμική σχέση ανάμεσα στις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές υποθέσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παραθέτω απόσπασμα του άρθρου 102Σ.: «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επιμέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους».

Σήμερα, όμως, η Τ.Α. έχοντας κατακτήσει τον ζωτικό χώρο των τοπικών υποθέσεων διεκδικεί δυναμικά νέο ρόλο, στο επίκεντρο των οποίων θα είναι η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των δημοσίων πολιτικών (παιδεία, υγεία, αγροτική ανάπτυξη, απασχόληση, περιβάλλον, πολιτισμός, κοινωνική πρόνοια κ.ο.κ.).

Προάγγελος αυτής της νέας μεγάλης εποχής για την ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση υπήρξε ο θεσμός των ΚΕΠ, όπου στην ουσία μετακινήθηκε ολόκληρο το φάσμα της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών από τους αδιαφανείς διαδρόμους των υπουργείων στο άπλετο φως και στα χαμόγελα των πρόθυμων υπαλλήλων των ΚΕΠ. Ετσι αποδείχθηκε περίτρανα ότι οι δημόσιες (κρατικές) υποθέσεις δεν είναι μονοπώλιο και «ταμπού» της κεντρικής διοίκησης, αλλά έχουν και τοπική συνιστώσα και μπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο για την ορθή άσκησή τους ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Φθάσαμε, λοιπόν, στο «πολιτικό και νομικό παράδοξο»: το άρθρο 102, που ήταν ούριος άνεμος στα πανιά και στις διεκδικήσεις της Τ.Α. μέχρι σήμερα, τώρα να αποτελεί εμπόδιο, γιατί η ερμηνεία μιας τοπικής υπόθεσης πολλές φορές έχει οδηγήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρώσει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όταν κρίνει ότι η υπόθεση αυτή είναι κρατική και δεν μπορεί να ασκηθεί από την Τ.Α. (πρόσφατη απόφαση για την αποκέντρωση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων).

Επομένως, για να αναπτύξει η Τ.Α. τον νέο της ρόλο, απαιτείται θεσμική και ουσιαστική αναβάθμισή της με την ανάδειξη του διττού χαρακτήρα της, προεχόντως μεν ως θεσμού έκφρασης της «τοπικής δημοκρατίας» και της τοπικής αυτονομίας, παράλληλα, όμως, και ως θεσμού που αποτελεί αναπόσπαστο και λειτουργικό τμήμα του διοικητικού μας συστήματος, με πεδίο εφαρμογής το σύνολο των δημόσιων υποθέσεων που της ανατίθενται από το Σύνταγμα.

Προκειμένου, λοιπόν, να αποτυπωθεί αυτή η νέα φιλοσοφία στο Σύνταγμα, προτείνω τις παρακάτω αλλαγές:
α. Να αποτυπωθεί στο άρθρο 102 ο διττός ρόλος της αυτοδιοίκησης, ως συμμετοχικού θεσμού και έκφρασης της τοπικής αυτονομίας και ως αναπόσπαστου τμήματος του πολιτικού και του διοικητικού συστήματος της χώρας. Από έναν τέτοιο προσδιορισμό της φύσης και του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απορρέουν ειδικότερα οι αρμοδιότητές της ως προς τη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων που δεν εξαντλούνται στη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων τοπικού χαρακτήρα (όπως πρέπει να αποδοθούν πλέον ορολογικά οι «τοπικές υποθέσεις»), για τις οποίες διατηρείται, ευλόγως, το τεκμήριο αρμοδιότητας, αλλά και επεκτείνονται στο σύνολο των δημόσιων υποθέσεων που αναθέτει στους ΟΤΑ ο νομοθέτης, με βασικό κριτήριο το ότι προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα (ιδίως στην αμεσότητα της σχέσης με τους πολίτες σε συνδυασμό με την ισχυρή δημοκρατική τους νομιμοποίηση).
β. Να αποτυπωθεί με σαφήνεια και πληρότητα στο Σύνταγμα η νέα οργανωτική δομή της περιφέρειας, με καθιέρωση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ως δεύτερου βαθμού με ρητή αναφορά στην περιφερειακή διοίκηση και ανάπτυξη της χώρας.
γ. Να καθιερωθεί η φορολογική αποκέντρωση, με στόχο την πραγματική διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Προτείνεται νέα ρύθμιση που θα προβλέπει ρητά ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να καθορίζουν και να εισπράττουν τοπικά έσοδα από φόρους και τέλη (πλην των ανταποδοτικών), κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 78 του Συντάγματος.

Οι τρείς αυτές συνταγματικές ρυθμίσεις θα διαμορφώσουν ένα νέο διοικητικό - λειτουργικό και αισθητικό πρότυπο διοίκησης της χώρας, με έμφαση στο επιτελικό κράτος, στην ισχυρή αναπτυξιακή περιφέρεια και στη νέα μορφή των δήμων της ολιστικής εξυπηρέτησης των πολιτών. Η νέα αυτή αποστολή των δήμων θα αλλάξει τη σημερινή εικόνα του «δημάρχου-εργολάβου» και θα βοηθήσει τους τοπικούς άρχοντες να κατακτήσουν το αέναο βιωματικό και συμβολικό κεκτημένο τους: «τα παράπονά σου στον δήμαρχο»... αρκεί να μπορούν να εκπληρωθούν.

*Ο κ. Σταύρος Μπένος είναι πρώην δήμαρχος και πρώην υπουργός.

 

 

 

 
 

Η Κασσιανή Μπένου στην "Ε": "Υπάρχουν πολλά διαμάντια στο πολιτιστικό παρελθόν της Καλαμάτας"
  

 
 

"Απόσταση", συμμετοχή και αποτύπωμα συνεργατικών και εθελοντικών εγχειρημάτων "
  

 
 

Αναγόρευση του Σταύρου Μπένου ως Επίτιμου Διδάκτορα του Hellenic American University
  

 
 

Ο Σταύρος Μπένος αφηγείται το ταξίδι του Διαζώματος μέχρι σήμερα
  

 
 

Ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου, προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στα Πανεπιστημιακά Σεμινάρια, με θέμα: «Πολιτικός Λόγος»
  

 
 

Oμιλία Σταύρου Μπένου TEDx Academy 2016
  

 
 

Παρουσίαση της έκδοσης «Επίλογος» του 2015
  

 
 

Ο Σταύρος Μπένος στα «Φώτα της πόλης»
  

 
 

Τηλεφωνική Συνέντευξη του Σταύρου Μπένου στο ΒΗΜΑ FM 99,5
  

 
 

Μαχόμενη πολεοδομία για την ανάπτυξη της πόλης
  

 
 

  
Ο Σταύρος Μπένος
στο LIFO.gr
 
 

  
Ο μελισσοκόμος
του Στ. Μπένου
 
 

  
20 χρόνια Σταύρος Μπένος
βίντεο αφιέρωμα
 
 

  
Το κίνημα των πέντε δημάρχων μπορεί να γίνει το όχημα για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας
 
 

  
Οδικός χάρτης για την Κεντροαριστερά
 
 

  
Ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου στο ΙΣΤΑΜΕ: ΠΑΣΟΚ και διοικητική μεταρρύθμιση: μια μοιραία σχέση
 
 

  
Πως θα αλλάξει
η δημόσια διοίκηση
 
 

  
ΟΓΑ και
αρχαία θέατρα
 
 

  
Ο Σταύρος Μπένος μιλά για τα εγκαίνια του αρχαίου θεάτρου Μεσσήνης
 
 

  
Ν' αγαπάς την ευθύνη
 
 
 
  
Πέρα από το μικρό ή μεγάλο κράτος: μεταρρυθμίσεις για
μια αδέσμευτη και κοινωνικά αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

 
 
 
  
Ο ευτυχής κύριος Μπένος
 
 
 
  
Σταύρος Μπένος, Δρόμοι - ET1
"Μία προσωπική αφήγηση"
 
 
 
  
Σταύρος Μπένος
"...ο δρόμος δεν υπάρχει"
Μαγικός φανός
Κανάλι βουλής
 
 
 


  
Με τους πολίτες ψηλά
 

 
 

Σταύρος Μπένος - 20 χρόνια
 
 
     
 
 
 

Μία πρώτη γνωριμία


 
43η ΧΕΝΙΑ
Τιμητική διάκριση


Πολιτιστικός Τουρισμός στη Μεσσηνία

Κάνουμε τον
πολιτισμό
πολιτική μας

3 χρόνια ανασυγκρότησης μετά τους σεισμούς

Η πολιτιστική
Καλαμάτα

Πρόγραμμα ΑΣΤΕΡΙΑΣ
                          
           
 
 


Αρχή σελίδας ^

Σταύρος Μπένος, Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος) - Τ.Κ.: 106 82, Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258
Νομικό Σημείωμα  |  Συμφωνία χρήσης και υπηρεσιών  |  Copyright © 1998 - , Σταύρος Μπένος - Web: www.benos.gr, E-mail: benos@otenet.gr

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Σπύρος Κατσαντώνης